Werkwijze

Aan de slag met Els Bos en Judith Desel van 360°conferences

Afstemmen

Gaan we in zee? Dan starten we ter oriëntatie met een gesprek. Hierin kijken we naar de doelstelling van het congres en naar uw wensen. U geeft aan welke taken u graag wilt uitbesteden en zo stemmen we alles op elkaar af. Daarvoor maken we een offerte.

Offerte

Vervolgens sturen wij een offerte waarin is opgenomen:
– suggesties voor een programma
– de doelstelling
– takenpakket
– urenoverzicht voor de organisatie van het congres
– tijdsplanning
– overzicht van de kosten

Takenpakket

Samen bespreken we het voorstel en kijken welke taken geschikt zijn voor 360 Conferences en welke u als bedrijf wilt uitvoeren. Wellicht heeft u relaties of leveranciers die aantrekkelijk zijn om mee samen te werken. Organisatorisch of budgettair kan dat een optie zijn naast ons eigen netwerk van leveranciers.

Afspraken

Als we tot een akkoord komen, stelt 360 Conferences een overeenkomst op met daarin vermeld:
– definitief programma
– taakomschrijving
– kostenplaatje
– honorering en wijze van betaling
– taakverdeling omtrent betalingen aan derden
– annuleringsvoorwaarden

Deze overeenkomst geldt na ondertekening als opdrachtbevestiging.

Aan de slag

Na de handtekening gaat 360°conferences voor u aan de slag. Uiteraard blijven we in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever. We informeren regelmatig over noodzakelijke stappen in het proces. U ontvangt de eindafrekening na afloop van het congres.

We sluiten af met een korte evaluatie en kijken terug op het verloop, de kosten en eventuele verbeterpunten. Hiervan ontvangt u een verslag.